Visuaalisen brändin päivittäminen

Kaucon Oy pyrkii löytämään tuotteissaan tasapainon taloudellisten, yhteiskunnallisten ja ympäristönäkökohtien

välillä. Samaa vakuuttavuutta  pyrimme käyttämään myös visuaalisen brändin suunnittelussa. Myös Suomen ulkopuolisten markkinointiviestinnän lainalaisuuksien tuntemus on tärkeää, kun tuotteet suunnataan kansainvälisille markkinoille. 

MAINOSTOIMISTO

Ota yhteyttä ja kerro miten voimme olla avuksi!

 

moi@adelen.fi

+358 (0) 40 501 4377

© 2021