top of page

Visuaalisen brändin päivittäminen

Kaucon Oy pyrkii löytämään tuotteissaan tasapainon taloudellisten, yhteiskunnallisten ja ympäristönäkökohtien

välillä. Samaa vakuuttavuutta  pyrimme käyttämään myös visuaalisen brändin suunnittelussa. Myös Suomen ulkopuolisten markkinointiviestinnän lainalaisuuksien tuntemus on tärkeää, kun tuotteet suunnataan kansainvälisille markkinoille. 

visuaalinen.viestintä.jpg
Kaucon_visuaalinen_ilme.png
flyeri.suunnittelu.png
messuosaston.suunnittelu.jpg
bottom of page