top of page

Tietosuojalauseke

Käytämme tällä verkkosivustolla evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.


Evästeet kertovat meille, missä sivustomme osissa käyttäjät ovat vierailleet, auttavat meitä
mittaamaan mainosten ja internethakujen tehokkuutta ja antavat meille tietoja käyttäjien
toiminnasta, jotta voimme parantaa viestintäämme.


Käytössä olevia evästeitä ja palveluja:

Google Analytics: Kävijäanalyysi
Google Tag Manager: Tagien hallinta

 

 

 

 

Mainostoimisto Adelen  tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Mainostoimisto Adelen Ky

y-tunnus: 1513714-9 

moi@adelen.fi

 

2. Rekisteröidyt

– Asiakkaat

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
 • Asiakastietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

 • Asiakastietoja käsitellään asiakkaan suostumuksen perusteella (esim. asiakas on on itse luovuttanut yhteystietonsa Mainostoimisto Adelen käyttöön)

Asiakastietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen

 • Palveluistamme kertominen

 

4. Rekisteriin tallennettavat asiakastiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Asiakkaan tai yrityksen nimi

 • Osoite / laskutustiedot

 • Sähköposti

 • Puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Sähköpostitse: moi@adelen.fi

 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Mainostoimisto Adelenin ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto

 • Asiakastietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

 • Asiakas voi itse pyytää tietojen poistamista Mainostoimisto Adelen rekisteristä

 • Asiakastiedot poistetaan automaattisesti asiakasrekisteristä, mikäli asiakkaalla ei ole ollut tarvetta Mainostoimisto Adelen palveluille 12 kuukauteen

 

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

bottom of page